szambo betonoweNie każdy nowo budowany dom można przyłączyć do zbiorczego systemu odprowadzania nieczystości, co powoduje konieczność zastosowania specjalnych zbiorników na ścieki. Najczęściej decydujemy się na sprawdzone i wytrzymałe szamba betonowe, które jednak trzeba zakopać w ziemi i to na dokładnie określoną głębokość. Pozwoli to uniknąć problemów z wydostawaniem się szkodliwej zawartości i zapobiegnie przykrym zapachom, które mogłyby zakłócać życie nasze i sąsiadów. Na zewnątrz konstrukcji powinna tylko wystawać pokrywa szczelnego włazu, ułatwiającego regularne opróżnianie.

Podstawową zasadą, jaką trzeba się kierować, wkopując szambo, jest to, aby rura kanalizacyjna prowadząca do niego znajdowała się poniżej poziomu przemarzania gruntu. W zależności od regionu naszego kraju wynosi ona od 80 aż do 120 cm i mimo że ścieki mają zazwyczaj wysoką temperaturą, spływając bez większych problemów, to jednak warto zachować tę głębokość. W przeciwnym wypadku, gdy poziom ścieków w zbiorniku przewyższy wylot rury, nieczystości mogą cofnąć się do domu, a skutki zalania nimi łazienki czy toalety ciężko będzie usunąć. Szczególną uwagę należy zachować w sytuacji, kiedy zamiast na szambo betonowe zdecydujemy się na jego odpowiednik z plastiku. Jego niska masa może stanowić poważne zagrożenie, a takie zbiorniki niewłaściwie zamocowane do podłoża na zbyt małej głębokości są wręcz wyrzucane na powierzchnię przez wody gruntowe. Dlatego, jeśli teren jest podmokły, konieczne będzie wcześniejsze wykonanie odwodnienia w miejscu, które przeznaczyliśmy na szambo, a przed jego osadzeniem dno wykopu pokryć warstwą betonu lub stabilizowanego piasku.